Població

Dibuixar un perfil de sitgetà serà una difícil tasca ara, en temps de grans moviments de població i d'intercanvi cultural, i encara més mirar d'identificar-lo pel carrer, amb tantes persones de tantes procedències que hi trobem. Ara bé, si explorem els perfils locals de principis de segle passat, i observant el caràcter dels nostres avis, ens podem imaginar un home nascut a la vila, probablement fill de mariner, que treballa d'ebenista o comerciant,  i que, d'entre les seves aficions, destaquen la de visitar els balls de les entitats, escriure al setmanari local i participar en els festeigs populars.

Dibuixar un perfil actual seria una tasca molt més complexa, encara que no impossible del tot. No serà difícil trobar un sitgetà de trenta anys, que acaba de completar estudis, marxa a treballar a Barcelona diàriament, i que el seu temps d'oci el dedica a trobar-se amb els amics en qualsevol del cafès del centre.

Dades de Població

El cens marca 23.590 habitants l'any 2006. Tenint en compte la superfície de 43,7 quilòmetres quadrats del terme municipal, la densitat població seria de 454 i 539,8 habitants per quilòmetre, per als anys 2000 i 2006, respectivament.

Fluxos de migració

La població de Sitges es caracteritza per la seva heterogeneïtat de procedències, més de 70 nacionalitats. Des de principis de la dècada dels noranta en el nostre municipi es pot apreciar un augment sostingut de la població.

Aquest augment de la població ha estat motivat pel creixement del fet migratori. Va ser a partir de l’any 2000 quan el creixement de la població assoleix les taxes més altes per l’arribada de persones estrangeres.

A l’actualitat el 21% de la població sitgetana és nascuda a l’estranger i d’aquest percentatge s’ha de destacar la dada del 63% que representa la població procedent del continent europeu, el 29,86% procedent de països llatinoamericans, un 2,3% de ciutadans d’origen marroquí i, finalment, el 4,84% restant a d’altres nacionalitats.

Reserva ara!

Et garantim el millor preu

Data d’arribada

Data de sortida

Veure Webcam

Consulti allò que d’altres viatgers opinen sobre Sitges
Llegeix opinions sobre Sitges i Sitges Villas

You are here